Over ons

.
Ook uw steentje bijdragen?
  .
Stort uw donatie op de rekening van Stichting Kinder Activiteiten Comité:
NL37INGB0003280767  
 .
 
Voor meer informatie kunt u ons mailen op: 
.
stichtingkac@yahoo.com
 .
 .
 .

 .

HET KAC IN HET KORT

.

Het doel: jaarlijks een KAC kinderkamp

Al vanaf 1966 organiseert het kinder activiteiten comité, afgekort als KAC, ieder jaar een vakantieweek voor zo’n 30-tal basisschool kinderen vanaf 6 jaar uit gezinnen met sociale en/of financiële problemen in Utrecht.

De doelstelling van het KAC is om deze kinderen tijdens de zomervakantie toch een leuke week te bezorgen.

Het KAC komt met deze kinderen in aanmerking via contactpersonen bij o.a. scholen en buurthuizen, deze website, en met name via de zusters Augustinessen in Utrecht.

Van 1966 tot 1993 is het kamp elk jaar in Drenthe gehouden, maar in 1994 zijn we van Drenthe naar Brabant verhuisd.

Naast de vele georganiseerde activiteiten zoals speurtochten, sportdag, spelletjes, knutselen enz., blijft er elke dag nog tijd over voor vrij spel, zowel binnen als buiten de boerderij.

Ook staat er een bezoek aan een speeltuin in de omgeving op het programma.

Dit alles onder toezicht van diegenen van de leiding die op dat moment niet met de diverse huishoudelijke taken (koken, boodschappen, schoonmaken, spel voorbereiden enz.) bezig zijn.

Het einde van de dag wordt afgesloten met een kampvuur waarbij uiteraard gezongen en voorgelezen wordt.

De organisatie: de stichting kinder activiteiten comité

Het kinder activiteiten comité is in 1966 opgericht als subvereniging van de Studentenvereniging UNITAS, onder de naam kinder actie comité.

Het doel: het jaarlijk organiseren van bovengenoemde vakantieweek.

In verband met de toenemende deelname van niet-UNITAS studenten ontstond eind jaren tachtig de behoefte het KAC een zelfstandige status te geven.

Daarom werd het kinder actie comité in 1990 tot een zelfstandige stichting verheven, waarbij tegelijk het wat achterhaalde begrip actie werd vervangen door de term activiteiten.

Sinds 1990 heeft u dus te maken met de Stichting Kinder Activiteiten Comité.

Het KAC kinderkamp wordt nog steeds elk jaar georganiseerd door 10 tot 15 enthousiaste vrijwilligers.

In de samenstelling van het comité zit uiteraard met de loop der jaren enig verloop; maar gemiddeld blijven de vrijwilligers 3 tot 4 jaar actief lid van het comité, hierdoor blijft de continuïteit behouden en is er nuttige ervarings overdracht tussen oude en nieuwe vrijwilligers.

Alle leden van het comité (zowel zij die als ‘leider’ op het kamp meegaan als zij die bij de voorbereiding betrokken zijn) werken mee op vrijwillige basis; uitsluitend de werkelijk en onvermijdelijk gemaakte kosten worden vergoed.

De financiën: wie betalen het KAC kinderkamp

Met de organisatie van een KAC kinderkamp is ieder jaar weer veel geld gemoeid.

Gezien de doelgroep is de bijdrage die wij van de ouders / verzorgers vragen zeer gering (c.a. €25,- per kind).

Mocht zelfs dit een bezwaar zijn dan word bekeken in hoeverre het KAC in de kosten kan bijdragen.

Het kamp kost ongeveer €7000,-, inclusief overhead van vergaderingen en dergelijke.

Hiervan wordt ongeveer 10% door de ouders betaald. Voor de resterende 90% zijn wij aangewezen op giften van bedrijven en van op maatschappelijk werk gerichte fondsen en stichtingen.

Gelukkig zijn er een aantal vaste bedrijven en stichtingen die het KAC al geruime tijd een warm hart toedragen.

TEST